Cyngor Cymuned Henllanfallteg

Cymuned (plwyf dinesig yn Lloegr) yw Henllanfallteg.  Hi yw un o’r saith deg a thair o gymunedau sy’n ffurfio Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei ffurfio yn y 1930au yn bennaf trwy uno hen blwyfi Llanfallteg, Gorllewin Llanfallteg a Henllan Amgoed a rhan fach iawn o Lan-gan. Cafodd  y Cyngor Cymuned presennol ei chreu ar yr un pryd, gyda chyn gynghorau Llanfallteg a Henllan Amgoed yn cael eu huno.

Rhestrir ein Cynghorwyr Cymuned ar y dudalen gysylltiadau:

Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

Fel arfer ar 3ydd dydd Iau bob yn ail fis yn dechrau am 7pm. Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen.

  • Lonawr 16th
  • Mawrth 20th
  • Mai 15th (AGM)
  • Gorffennaf 17th
  • Medi 18th
  • Tachwedd 20th

Bydd yr Agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y cyngor cymuned yn cael ei osod ar hysbysfwrdd Neuadd y Mileniwm a’r wefan pum niwrnod cyn y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English