Tywydd

Ar gyfer Llanfallteg presennol tywydd dilynwch y ddolen hon: tywydd Llanfallteg
Yr orsaf dywydd yn enwir “Kingsacre” ac yn eistedd mewn ac ar dy Taf yn Llanfallteg.
Mae’r orsaf “manteisiol Davis Pro 2”, gyda’r data synhwyrydd ddi-wifr a drosglwyddir i consol dan do. Yn ei dro mae hyn yn gysylltiedig drwy lwybrydd i ganiatáu i’r ar-lein cryno i’w harddangos.
Collwyd mesuriadau gwynt yn gynnar yn 2014 Tachwedd fel y batri trosglwyddydd synhwyrydd codi tâl wedi methu banel solar. Hyn wedi’i ddisodli ac gwynt mesuriadau i adfer.
2014 Crynodeb
2014 a ddechreuodd gwlyb iawn, ond penagored fyny gyda llai o law nag arfer oherwydd cyfnodau sych iawn drwy gydol y flwyddyn. Cofnodwyd unrhyw glaw ar 230 diwrnod, ond mwy nag 20mm ar deg diwrnod. Roedd 39 o ddiwrnodau lle cofnodwyd frost, gyda’r rhan fwyaf ohonynt ym mis Mawrth a mis Rhagfyr. Bell cofnodwyd cyflymder gwynt uchaf ar Chwefror 12fed ar dros 25 miliwn/sec, allan ger 60 mya.