Cae Chwarae, Llanfallteg

Yn rhan o Jiwbilî Brenhines Elizabeth 2il dynodwyd y Cae Chwarae yn “Gae QE 2 mewn Ymddiriedolaeth”. Mae’r statws cyfreithiol hwn yn rhoi diogelwch ychwanegol i sicrhau bod y cae yn cael ei gadw at y dyfodol yn lle ar gyfer chwaraeon a hamdden. Mae plac trawiadol yn dangos statws newydd y cae.

Sefydlwyd Cae Chwarae’r Mileniwm er cof am y rhai a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Mawr. Codwyd neuadd a wnaed yn gyfan gwbl o bren yno a chynhaliodd lawer o ddigwyddiadau, yn cynnwys partïon i groesawu milwyr adref o’r Ail Ryfel Byd. Erbyn 1985 pennwyd bod cyflwr y neuadd yn anniogel a chafodd ei dymchwel.

village-hall-1985

Gyda llawer o waith caled gan griw o bobl leol ymroddedig, aeth set o ymddiriedolwyr newydd ati i ailffurfio’r elusen, ac yn 1986 enillodd statws elusennol. Ers hynny adfywiwyd y cae chwarae gydag arian a godwyd yn lleol yn bennaf i’r hyn sydd gyda ni heddiw.

Rhestrir Ymddiriedolwyr y Cae Chwarae ar y dudalen gysylltiadau.

Mae’n ofynnol ar yr Ymddiriedolwyr gynnal y CCB ym mis Ionawr bob blwyddyn ac un cyfarfod arall o leiaf. Mae agendâu a chofnodion yn ymddangos ar y wefan hon.

park-benches

This page is also available in: English