Bwrdd deongliadol y Cardi Bach

cardi back board1
Galluogodd y grant Sir Gaerfyrddin tirwedd a Threftadaeth i gynhyrchu Bwrdd newydd goffáu rheilffordd y Cardi Bach ni. Mae’r Bwrdd a leolir ger hen reilffordd croesi ar ochr arall y ffordd i’r orsaf ac ar hyd ochr y llwybr o’r llinell rheilffordd. Mae gan y Bwrdd ddarlun fywiog gan Peter Icke o sut y gallai gorsaf Llanfallteg wedi edrych yn y leifrifoedd, gyda gwybodaeth hanesyddol a thechnegol a ddarparwyd gan Dave King. Graham Meredith wedi cynhyrchu dyluniad cyffredinol, mapiau a lluniau a dylunio aros Phil Gwelodd y prosiect i dylunio terfynol a chynhyrchu. ‘BOGOF’ i gwall wrth wneud y gosodiadau ar gyfer y Bwrdd, sy’n (a achosir rhai ffwdan i’r tîm yn y lle cyntaf), a roddwyd inni Bwrdd dyblyg, bydd mewn sefyllfa cyn bo hir, ger Neuadd y Mileniwm.