BORE COFFI MACMILLAN AC OCSIWN

Macmillian logo 2014

BORE COFFI MACMILLAN AC OCSIWN
Troi pobl allan mewn grym unwaith eto i wneud y bore coffi MacMillan yn y Plash ar 27 Medi yn llwyddiant mawr. Erbyn diwedd y bore tua roedd wedi codi £655.10. Cododd yr ocsiwn a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 31 Hydref yn y Plash rhoi cyfanswm diwygiedig ar £1496.41 o £810.00, sef pellach.
Helen Bentley y Trefnydd wedi talu teyrnged i fand o helpwyr gan gynnwys Christie Goymer, Dennis Crowton, Jackie Taylor a Peter Icke a chefnogwyr lu oedd a roddodd gwobrau, cacennau ac eitemau sawrus.