Teithiau Cerdded & Llwybrau – Llwybrau Vortipor

vortipor-banner-650-a

Mae’r llwybrau Vortipor dro wedi’u mapio o amgylch Henllanfallteg yn hanes cymunedau a thirweddau. Mae tri llwybrau ar gael yna bob un yn ymchwilio i wahanol rannau o Henllanfallteg. Ewch i wefan y llwybrau ac yn dewis llwybr i gerdded ac archwilio.

Ymweld â’r dudalen we llwybrau yma

funding-accreditation-logos-600-2rows

Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gynllun Grantiau Tirlun a Threftadaeth Sir Gâr a wnaed ar gael trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 – 2013,sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig, Cyngor Sir Caerfyrddin, Canolfan Tywi, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Adborth llwybr & sylwadau

Gallwch chi ar ôl adborth, sylwadau a lluniau o’ch profiadau sy’n cerdded y llwybrau Vortipor gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Dyma rai sylwadau gan bobl sydd wedi defnyddio’r llwybrau.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: English