Mapiau Cymunedol a Chodau Post

Lleolir Henllanfallteg yn ochr dde orllewinol bellaf Sir Gaerfyrddin yn ne orllewin Cymru (DU). Dim ond 2 filltir yw Henllanfallteg o brif ffordd yr A40, ac mae’n hygyrch ac yn gymharol hawdd dod o hyd iddi.

Isod ceir map yn nodi ffiniau Cymuned Henllanfallteg
I chwyddo’r map i weld fersiwn fanylach cliciwch ar y map ei hun.

Henllanfallteg Community Parish Map

Map o’r Gymuned

Rydym wedi paratoi fersiwn i’w lawrlwytho o fap y Gymuned.
I’w lawrlwytho Cliciwch Yma a gadael i’r map lwytho mewn ffenest porwr newydd.

This page is also available in: English