Polisïau

Mae’r polisïau canlynol a gyhoeddwyd gan Cyngor Sir lleol a chyrff llywodraeth leol lle’n berthnasol. Hefyd mae rhestr o bolisïau Llywodraeth Cymru sy’n llywodraethu cynghorau lleol a chymunedol.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: English