Cartref

Croeso i wefan gymunedol Henllanfallteg

funding-accreditation-logos-600-2rows

Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gynllun Grantiau Tirlun a Threftadaeth Sir Gâr a wnaed ar gael trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 – 2013,sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig, Cyngor Sir Caerfyrddin, Canolfan Tywi, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cynhelir y wefan hon yn Gymraeg ac yn Saesneg lle bynnag y bo’n bosibl o fewn cyfyngiadau cost a’r arbenigedd sydd ar gael. Darperir rhai cyfieithiadau gan “Bing” mewn cydweithrediad â’r Cynulliad Cenedlaethol.

 • Vortipor

  vortipor-rules-ok

  Mae gan y rhyfelwr Gwyddelig Gwrthefyr gysylltiadau cryf â’r gymuned ers 500 OC. Mae carreg enfawr y tu allan i Neuadd y Mileniwm yn ei enw, ac mae gwybodaeth am hyn ar yr hysbysfwrdd yn yr ardd ochr.

  Bydd yn ymddangos yn rhifynnau Helgorn Taf y dyfodol ac ar y wefan, yn cadw llygad ar yr hyn sy’n mynd ymlaen!!

 • Dotdot-character

  Croeso i Dot. Hi yw llais un o bobl ieuengaf ein Cymuned, a bydd yn cael dweud ei dweud am yr hyn sy’n digwydd neu efallai yr hyn nad yw’n digwydd! Fe welwch hi yn Helgorn Taf hefyd.

 • Y Gwylwyr!the-watchits-characters

  Y pâr annwyl hwn yn Eb a Flo Gwylio. Maent yn byw yng nghanol y gymuned a byddant i’w gweld unrhyw le ar unrhyw adeg. Byddant yn dod â newyddion i’r wefan a Helgorn Taf, ein cylchlythyr, am yr hyn sy’n digwydd.

 • Y CyhoeddwrVillage Crier

  Bydd y “Cyhoeddwr Cymunedol” yn ymddangos yn Helgorn Taf (Cylchlythyr y Gymuned) ac ar y wefan hon. Bydd yn tynnu ein sylw at erthyglau a chyhoeddiadau newydd a phwysig.

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: English