Why not take a look at these pages

From Hall Hire and Local Events to the latest from the Community Council you can learn more from the following pages:

Hire The Hall

You can hire the village hall in Llanfallteg for meetings, training workshops, private parties, keep fit activities or even live music events. Full of modern features the Millennium hall is a great function venue in West Carmarthenshire.

Events in Llanfallteg

Take a look at what events are coming up in the local area. Henllanfallteg is known for hosting aspiring and community focused events throughout the year. You can also follow us on Facebook for current event updates.

Community Council

For information about Henllanfallteg Community Council such as meeting minutes, agendas and current affairs please visit the Council pages here.

Cartref

Croeso i wefan gymunedol Henllanfallteg

funding-accreditation-logos-600-2rows

Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gynllun Grantiau Tirlun a Threftadaeth Sir Gâr a wnaed ar gael trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 – 2013,sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig, Cyngor Sir Caerfyrddin, Canolfan Tywi, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cynhelir y wefan hon yn Gymraeg ac yn Saesneg lle bynnag y bo’n bosibl o fewn cyfyngiadau cost a’r arbenigedd sydd ar gael. Darperir rhai cyfieithiadau gan “Bing” mewn cydweithrediad â’r Cynulliad Cenedlaethol.

 • Vortipor

  vortipor-rules-ok

  Mae gan y rhyfelwr Gwyddelig Gwrthefyr gysylltiadau cryf â’r gymuned ers 500 OC. Mae carreg enfawr y tu allan i Neuadd y Mileniwm yn ei enw, ac mae gwybodaeth am hyn ar yr hysbysfwrdd yn yr ardd ochr.

  Bydd yn ymddangos yn rhifynnau Helgorn Taf y dyfodol ac ar y wefan, yn cadw llygad ar yr hyn sy’n mynd ymlaen!!

 • Dotdot-character

  Croeso i Dot. Hi yw llais un o bobl ieuengaf ein Cymuned, a bydd yn cael dweud ei dweud am yr hyn sy’n digwydd neu efallai yr hyn nad yw’n digwydd! Fe welwch hi yn Helgorn Taf hefyd.

 • Y Gwylwyr!the-watchits-characters

  Y pâr annwyl hwn yn Eb a Flo Gwylio. Maent yn byw yng nghanol y gymuned a byddant i’w gweld unrhyw le ar unrhyw adeg. Byddant yn dod â newyddion i’r wefan a Helgorn Taf, ein cylchlythyr, am yr hyn sy’n digwydd.

 • Y CyhoeddwrVillage Crier

  Bydd y “Cyhoeddwr Cymunedol” yn ymddangos yn Helgorn Taf (Cylchlythyr y Gymuned) ac ar y wefan hon. Bydd yn tynnu ein sylw at erthyglau a chyhoeddiadau newydd a phwysig.

This page is also available in: English

Get the Community Newsletter by Email, Sign-up Today

Latest News and Publications